Dzierżawa urządzeń

Wynajmujemy kserokopiarki i drukarki na czas określony lub nieokreślony .

Klient nie ponosi kosztów na zakup sprzętu do swojego biura ma zapewniony serwis, tonery

i urządzenie zastępcze na wypadek wystąpienia awarii.

Zaletą jest możliwość wymiany ksero na bardziej wydajne i nowoczesne.

Koszt kopii jest uzależniony od modelu ksero/drukarki oraz od ilości wykonanych kopii .

Po zakończonej dzierżawie istnieje możliwość wykupienia urządzenia.

Dokumenty wymagane do umowy dzierżawy:

Kopia : KRS, NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Co miesiąc wystawiana jest faktura VAT za wykonane kopie co jest kosztem uzyskania przychodu

i obniża podatek dochodowy.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty , nr telefonu: 014 626-12-62.